اینوبینو
تماس بگیرید
شماره آگهی: 6475
اینوبینو

توضیحات آگهی

متراژ ۲۵۰
نوع کاربری کشاورزی

250متر باغچه
آب برق گاز سرِ ملک
8دقیقه آب کشاورزی
سند قطعی

شماره تماس: ۰۹۱۹۱۰۱۲۰۶۶