اینوبینو
شماره آگهی: 6417
اینوبینو
خریدار ضایعات

توضیحات آگهی

خریدار ضایعات اهن مس المینیوم کارتن کاغذ

شماره تماس: ۰۹۳۷۴۶۷۶۷۶۸