اینوبینو
اینوبینو
زمین 118 متر در بابل برای سرمایه گزاری

توضیحات آگهی


متراژ 118
قیمت هر متر 847,000

قطعه زمین 118 متری
کوچه ساخته شده 8 متری
بهترین جای محل
جاده کیاکلا
روستای قائمیه ( اپچی کلا )
5 کیلومتری بابل
چسبیده به بافت مسکونی
الحاق به بافت
بر جاده
0933 015 1458
0911 416 4071