اینوبینو
تماس بگیرید
شماره آگهی: 6364
اینوبینو
سرمایه گذار معدن

توضیحات آگهی

نیاز به سرمایه گذار معدن اهن و خاک صنعتی
نشان دادن محل معدن از ما سرمایه گذاری و کار از شما و مشارکت در سود

شماره تماس: ۰۹۱۳۸۶۰۰۲۹۶