اینوبینو
اینوبینو
طوطی عروس نر ۶ ماهه پا ب بالغ و آواز خوان

توضیحات آگهی

قیمت

۷۰۰٫۰۰۰ تومان


توضیحات

طوطی عروس نر پا ب بالغ ۶ ماهه و آواز خوان بلند کشیده و از تخم اول و شاه تخم مناسب برای جفت زنی