اینوبینو
تماس بگیرید
شماره آگهی: 6198
اینوبینو
اجرای نمای آجر و سنگ با رابیسکاری

توضیحات آگهی

اجرای انواع نماهای ساختمانی آجر
(نسوز , قزاقی) و سنگ با رابیس کاری و آهنکشی با اکیپ مجرب در زمان مناسب،ارائه طرح در صورت لزوم 09120349022

شماره تماس: ۰۹۱۲۰۳۴۹۰۲۲