اینوبینو
اینوبینو
رفع نم ورطوبت کاشیکاری لوله کشی کچکاری نقاشی

توضیحات آگهی

انجام تمام خدمات مربوط به رفع نم ورطوبت لوله کشی فاظلاب وسردوگرم وگرفتگی ترکیدگی کاشیکاری چسبی دوغابی وبین کابینتی گچکاری گچبری وابزار نقاشی روغنی وپلاستیک اکرلیک وانجام تعمیرات وخرده کاری

شماره تماس: ۰۹۳۶۲۸۲۰۹۷۸