اینوبینو
تماس بگیرید
شماره آگهی: 6126
اینوبینو
آلماتوربندی

توضیحات آگهی

اکیپ آلماتوربندی بانیروی کاروابزار
کارهای بالای هزارمتر پذیرفته میشود

شماره تماس: ۰۹۳۸۰۳۸۳۱۸۳