اینوبینو
اینوبینو
راننده پایه یک کار جهت کار با البرز کفی مدارک کامل باشد

توضیحات آگهی

میزان حقوق ۸ میلیون تومان به بالا
نوع قرارداد تمام وقت
جنسیت مرد
میزان تحصیلات زیردیپلم

کار به صورت درصدی بومی مامونیه فقط

شماره تماس: ۰۹۳۵۸۰۳۴۵۵۲