اینوبینو
تماس بگیرید
شماره آگهی: 5908
اینوبینو
کار‌گر‌دایم‌باغداری

توضیحات آگهی


میزان حقوق ۲.۵ تا ۳.۵ میلیون تومان
میزان تحصیلات زیردیپلم
نوع قرارداد تمام وقت
جنسیت مرد

کارگر‌‌‌‌دایم‌جهت‌کار‌در‌مزرعه‌.متاهل‌یا‌مجرد‌با‌جای‌سکونت‌حومه‌ساوه

شماره تماس: ۰۹۳۸۷۴۰۶۸۴۸