اینوبینو
اینوبینو
گچکاری ساختمان ابزار ولکه گیری پذیرفته میشود

توضیحات آگهی

نوع قرارداد پاره وقت
میزان تحصیلات دیپلم
جنسیت مرد
میزان حقوق توافقی

گچ وخاک وسفیدولکه گیری پذیرفته میشود

شماره تماس: ۰۹۹۲۰۳۳۱۴۲۴