اینوبینو
تماس بگیرید
شماره آگهی: 5798
اینوبینو
نیرو جهت کار در رستوران

توضیحات آگهی

نوع قرارداد پاره وقت
جنسیت فرقی نمیکند
میزان حقوق توافقی
میزان تحصیلات زیردیپلم

نیرو جهت کار در رستوران