اینوبینو
اینوبینو
به یک کارگر ساده برای شاگردی کناف نیازمندیم

توضیحات آگهی

جنسیت مرد
میزان حقوق ۳.۵ تا ۵ میلیون تومان
نوع قرارداد تمام وقت
میزان تحصیلات زیردیپلم

حقوق 180 هزار هفتگی تسویه
جای خواب هست

پروژه کار در تهران میباشد

کارهای بعدی کاشان
ترجیحا اتباع افغانستان
زیر 25 سال