اینوبینو
اینوبینو
ساعتهای کاسیو دو زمانه اصل ژاپن

توضیحات آگهی

2,500,000 تومان


وضعیت کالا کارکرده

٭٭ توجه ٭٭
لطفا فقط خریدار واقعی تماس بگیره و برای گذراندن اوقات بیکاری کرونا و کنجکاوی پیام ندید

تعدادی ساعت کاسیو دوزمانه اصل
ساخت ژاپن
همه ضد آب
بجز مورد دوم همه دارای چراغ

1 – کاسیو استیل 600 هزار تومان ( عکس دوم )

2 – کاسیو مدل AW 40 ، پانصدو پنجاه هزار تومان ( عکس سوم )

3 – سه عدد کاسیو دوزمانه و سه موتوره مدل MWA 10 دونه ای 500 هزار تومان ( عکسهای چهارم ، پنجم و ششم )

4 – کاسیو دوزمانه حافظه دار مدل AW – 80
دارای باطری لیتیوم ده ساله ، دویست هزار تومان ( عکس هفتم )

اکثر ساعتها باطری نو و ژاپنی که تازه عوض کردم

شماره تماس: ۰۹۱۵۳۰۳۳۷۶۳