اینوبینو
تماس بگیرید
شماره آگهی: 5725
اینوبینو
380مترزمین قابل ساخت

توضیحات آگهی

نوع کاربری مسکونی
متراژ ۳۸۰

380متر زمین،
تاکرسی دور دیوار
عوارض شهری داده شده قابل ساخت
متری 2ملیون

شماره تماس: ۰۹۱۴۰۹۹۲۱۷۵