اینوبینو
اینوبینو
ب یک نفرخانم جهت پاک وشستشوی سبزی نیازمندیم

توضیحات آگهی

میزان تحصیلات زیردیپلم
میزان حقوق توافقی
نوع قرارداد پاره وقت
جنسیت زن

بیکنفرخانم جهت پاک کردن سبزی نیازمندیم ترجیحامنطقه هشت بهشت شرقی شاه زید

شماره تماس: ۰۹۲۱۷۰۳۲۲۶۵