اینوبینو
تماس بگیرید
شماره آگهی: 5671
اینوبینو
کار در منزل مناسب برای تمامی سنین

توضیحات آگهی

میزان تحصیلات دیپلم
میزان حقوق ۳.۵ تا ۵ میلیون تومان
نوع قرارداد دورکاری
جنسیت فرقی نمیکند

کار در منزل مناسب برای تمامی سنین

شماره تماس: ۰۹۹۲۱۸۲۲۲۷۹