اینوبینو
تماس بگیرید
شماره آگهی: 5625
اینوبینو
دونفرکارگر خانم

توضیحات آگهی

میزان حقوق ۱ تا ۲.۵ میلیون تومان
جنسیت زن
میزان تحصیلات زیردیپلم
نوع قرارداد تمام وقت

به دونفر کارگرساده خانم فقط از جلال آباد نیازمندیم ترجیحا جوان پیامک بدهید تماس میگیرم