اینوبینو
تماس بگیرید
شماره آگهی: 5570
اینوبینو
آپارتمان 150 متری 3 خواب جایگاه

توضیحات آگهی

 • ۱۴۷ متر، سپیدار

  ۱۴۷ متر، سپیدار

  ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

 • ۱۴۵ متر، سپیدار

  ۱۴۵ متر، سپیدار

  ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

 • ۱۲۴ متر، سپیدار

  ۱۲۴ متر، سپیدار

  ۱,۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

 • ۱۰۸ متر، سپیدار

  ۱۰۸ متر، سپیدار

  ۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

 • ۱۵۰ متر، سپیدار

  ۱۵۰ متر، سپیدار

  توافقی

 • ۹۷ متر، سپیدار

  ۹۷ متر، سپیدار

  ۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

 • ۱۲۸ متر، سپیدار

  ۱۲۸ متر، سپیدار

  ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

 • ۱۰۵ متر، سپیدار

  ۱۰۵ متر، سپیدار

  ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

 • ۱۵۸ متر، سپیدار

  ۱۵۸ متر، سپیدار

  ۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

 • ۱۵۶ متر، سپیدار

  ۱۵۶ متر، سپیدار

  ۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان