اینوبینو
تماس بگیرید
شماره آگهی: 5551
اینوبینو
قفسه فلزی سالم

توضیحات آگهی

300,000 تومان

قفسه کاملا سالمه،
بعلت جابجایی وکمبودجا میفروشم

شماره تماس: ۰۹۳۶۹۳۷۲۱۴۳