اینوبینو
تماس بگیرید
شماره آگهی: 5515
اینوبینو
فروشنده خانم در خانه

توضیحات آگهی

میزان تحصیلات زیردیپلم
میزان حقوق توافقی
نوع قرارداد دورکاری
جنسیت زن

فروشنده خانم جهت فروش لباس زیر زنانه . با حقوق درصدی . ارسال مشخصات در واتــساپ