اینوبینو
تماس بگیرید
شماره آگهی: 5307
اینوبینو
دونفر کارگر ساده

توضیحات آگهی

میزان تحصیلات دیپلم
جنسیت مرد
میزان حقوق توافقی
نوع قرارداد تمام وقت

به دونفر کارگر فعال و منظم جهت کار در غرفه نان بازار میلاد نیازمندیم.

شماره تماس: ۰۹۱۰۰۶۳۹۲۳۰