اینوبینو
تماس بگیرید
شماره آگهی: 5267
اینوبینو
چراغ کنار سالنی

توضیحات آگهی

چراغ کنارسالنی
تماما برنز
ارتفاع 2متر

شماره تماس: ۰۹۳۷۹۸۲۷۶۴۷