اینوبینو
تماس بگیرید
شماره آگهی: 5202
اینوبینو
فروشنده.میوه

توضیحات آگهی

جنسیت زن
میزان تحصیلات دیپلم
میزان حقوق ۱ تا ۲.۵ میلیون تومان
نوع قرارداد تمام وقت

کارگر وفروشنده برای میوه .سبزی.ساعت 8ونیم.صبح تا شب..ساعت پایان قابل تغییراست.باکارکردعالی حقوق اضافه میشود.3روز امتحانی