اینوبینو
تماس بگیرید
شماره آگهی: 4990
اینوبینو
استخدام پرستار کودک خیابان اتشگاه

توضیحات آگهی

میزان حقوق ۲.۵ تا ۳.۵ میلیون تومان
نوع قرارداد تمام وقت
میزان تحصیلات دیپلم
جنسیت زن

به یک نفر خانم
جهت امور منزل و نگهداری دختری پنج ساله نیازمندیم
شرایط خودرا پیام کنید

شماره تماس: ۰۹۳۹۶۲۸۹۰۶۸