اینوبینو
تماس بگیرید
شماره آگهی: 4940
اینوبینو
کبوتر پرشی یا جفتی بشرط

توضیحات آگهی

کبوتر پرشی یا جفتی بشرط

6 تا پرشی یا جفتی
نیاز به توضیح نیست
قیمت تواقفی فقط تماس پاسخ گو هستم
با مشتری واقعی هم راه میام
موقعیت قزوین

شماره تماس: ۰۹۳۳۷۹۹۴۲۲۱