اینوبینو
اینوبینو
استخدام کارگر فنی و جوشکار بالارو و پاکار

توضیحات آگهی

جنسیت مرد
نوع قرارداد پروژه ای
میزان حقوق توافقی
میزان تحصیلات زیردیپلم

به تعدادی کارگر فنی ساده و جوشکار بالا رو و پاکار نیازمندیم جهت نصب پانل سقف و جوشکاری در شهرضا اصفهان

جای خواب و غذا با ما است
حقوق جوشکار بالارو 230 هزار تومن
پاکار 180 هزار تومن
کارگر فنی 180 هزار تومن