اینوبینو
اینوبینو
استخدام غیر حضوری در زمینه تایپ معمولی

توضیحات آگهی

میزان حقوق ۱ تا ۲.۵ میلیون تومان
نوع قرارداد دورکاری
جنسیت فرقی نمیکند
میزان تحصیلات دانشجو

برای استخدام ب مراجعه کنید. .