اینوبینو
تماس بگیرید
شماره آگهی: 4751
اینوبینو
استخدام پرستارسالمندخانم

توضیحات آگهی

نوع قرارداد تمام وقت
جنسیت زن
میزان تحصیلات دیپلم
میزان حقوق ۲.۵ تا ۳.۵ میلیون تومان

استخدام پرستارسالمندخانم به صورت تمام وقت باجای اسکان وحقوق مناسب
جهت پرستاری ازسالمندواقع دراصفهان