اینوبینو
اینوبینو
به چند نفر نیروی وارد ونیمه وارد جهت کار درگارکاه مبل سازی

توضیحات آگهی

جنسیت مرد
میزان تحصیلات زیردیپلم
میزان حقوق ۲.۵ تا ۳.۵ میلیون تومان
نوع قرارداد تمام وقت

با جای خواب مکان اصفهان 09139009484اعتصامی

شماره تماس: ۰۹۱۳۹۰۰۹۴۸۴