اینوبینو
اینوبینو
نیازمند نصاب کناف

توضیحات آگهی

میزان حقوق توافقی
میزان تحصیلات زیردیپلم
جنسیت مرد
نوع قرارداد پاره وقت

نیازمند نصاب کناف ماهر و نیمه ماهر

شماره تماس: ۰۹۳۹۰۱۰۰۶۲۵