اینوبینو
اینوبینو
مهندس عمران یا صنایع چوب

توضیحات آگهی

نوع قرارداد تمام وقت
میزان حقوق توافقی
جنسیت مرد
بیمه دارد
میزان تحصیلات کارشناسی

نیروی کارشناس ،مهندس عمران ویا صنایع چوب با سابقه کاری مرتبط زمینه ی فعالیت کنترل کیفی تیم اجرا ، همکاری بصورت پروژه ای

شماره تماس: ۰۹۱۳۴۳۵۵۲۷۳