اینوبینو
اینوبینو
نیازمند خانوم جهت فروشندگی در سوپرمارکت

توضیحات آگهی

جنسیت زن
میزان تحصیلات دانشجو
میزان حقوق ۱ تا ۲.۵ میلیون تومان
بیمه دارد
نوع قرارداد پاره وقت

خانوم دست پاک تمیز خوش برخورد

شماره تماس: ۰۹۱۰۳۹۵۸۹۴۶