اینوبینو
اینوبینو
به 3 نفر قالب گیر ریخته گری ماهر به کاره فولاد و ماسه زرد

توضیحات آگهی

جنسیت مرد
نوع قرارداد تمام وقت
بیمه دارد
میزان حقوق ۳.۵ تا ۵ میلیون تومان
میزان تحصیلات زیردیپلم

به 3نفر کارگر ماهر به کار فولاد ریزی جهت کار در ریخته گری فولاد استیل چدن و غیره نیازمندیم فقط و فقط قالب گیر
لطفا فقط کارگر ماهر تماس بگیره کارگر ساده نیازمند نیستیم ممنون

شماره تماس: ۰۹۱۳۳۱۰۲۸۳۹