اینوبینو
شماره آگهی: 4485
اینوبینو
عرصه وام وتسهیلات

توضیحات آگهی

عضو انجمن مشاوران
_ کسبه و فعالین اقتصادی
_ تسهیلات تا 70٪ ارزش سند(مسکونی)
_ بنام خودتان بصورت سند در رهن بانک
**بــدون پیش پرداخت**

شماره تماس: ۰۹۰۳۴۵۵۷۴۹۸