اینوبینو
تماس بگیرید
شماره آگهی: 4456
اینوبینو
اعطای وام با سند خودرو

توضیحات آگهی

اعطای وام با سند خودرو
️وام با سند خودرو پلاک تهران تا 50 درصد ارزش واقعی خودرو و 30 درصد ارزش پلاک شهرستان️
️بدون انتقال سند و ضامن️
️صفر تا 100در دفترخانه اسناد رسمی️

شماره تماس: ۰۹۹۱۳۵۳۲۵۴۸