اینوبینو
اینوبینو
13000 متر جاده به ساحل زیر قیمت منطقه

توضیحات آگهی


متراژ ۱۳,۰۰۰
نوع کاربری مسکونی

کد :433

▪13 هزار متر
▪جاده به ساحل
▪بر 35 متر
▪سند دارد
▪زیر قیمت منطقه

تماس و هماهنگی:

همتی

09372956244