اینوبینو
تماس بگیرید
شماره آگهی: 4339
اینوبینو
فروش زمین مسکونی 3000 متر در نور

توضیحات آگهی


نوع کاربری مسکونی
متراژ ۳,۰۰۰

3000مترزمین عالی چنگل
تفکیکی قواره هااز150مترشروع میشه