اینوبینو
اینوبینو
کارشناسی موتور و خودرو توسط کارشناس رسمی رنگ/فنی

توضیحات آگهی

کارشناسان فوق حرفه ای مستقر در تمام نقاط تهران حضور در محل پس از تماس در کمترین زمان ⚪⚪⚪—— کارشناسی رنگ و بدنه بررسی رنگ ، بتونه ، آبرنگ ، گیریسی قطعات تعویضی بدنه تشخیص تصادفی ، چپی یا دوتیکه بودن خودرو بررسی سقف و ستون ⚪⚪⚪—— کارشناسی فنی بررسی موتور ، روغن ریزی ، روغن سوزی بررسی سر سیلندر تست گیربگس دستی واتومات جلوبندی زیربندی و اکسل تشخیص ۱۰۰٪ قطعی کارکرد کیلومتر با بهره گیری از دستگاههای بروز دیاگ g_scan و تسترهای دیجیتالی رنگ elcometer با دقت ۰/۰۱ میکرون ارائه برگه گزارش کارشناسی با ضمانت