اینوبینو
تماس بگیرید
شماره آگهی: 4317
اینوبینو
موتور93 بیمه کامل

توضیحات آگهی

18,000,000 تومان


تیپ خیابانی
سال تولید 93
حجم موتور (125cc – 149cc)

بیمه کامل خوشسوار ورکابش خوبه

شماره تماس: ۰۹۹۰۵۶۵۹۴۰۰