اینوبینو
اینوبینو
خریدار کاغذ باطله و روزنامه باطله و آهن الات

توضیحات آگهی

منصف ترین خریدار کاغذ باطله، کتاب،روزنامه،فیلم، زینگ،فورم اداری منصف ترین خریدار آهن الات،آلومینیوم، مس، شیرالات و اتصالات و خرده ریز انباری به صورت کلی و جزئی، بدون تعطیلی با باسکول دیجیتال در محل مشتری