اینوبینو
تماس بگیرید
شماره آگهی: 4269
اینوبینو
ناخن کار

توضیحات آگهی

توضیحات

به یک ناخنکار حرفه ای در سالنی واقع در بلوارفردوس غرب به صورت درصدی یا اجاره نیازمندیم سالن دارای تابلو و جواز میباشد