اینوبینو
اینوبینو
حما نخاله وپخش مصالح وخرید ضایعات اهنی

توضیحات آگهی

حمل نخاله وپخش مصالح ساختمانی اعم‌از ماسه .سیمان.کچ.اجر .پوکه .دیوارگچی .وغیره به صورت شبا نه روزی کلیه نقاط تهران به صورت شبانه روزی خریدار بالاترین ضایعات شما در محل شما *********** زارعی