اینوبینو
اینوبینو
استخدام نیروی حفاظتی و مراقبتی((نگهبان))

توضیحات آگهی

به تعدادی نیروی حراستی و یا نگهبان پروژهای مسکن مهر یوسف آباد قوام نیازمندیم، افراد با سابقه کار الویت دارند. پیامک جوابگو نیستیم ،فقط تماس.