اینوبینو
تماس بگیرید
شماره آگهی: 3970
اینوبینو
آموزش تعمیرات لوازم خانگی

توضیحات آگهی

آموزش تعمیرات لوازم خانگی ازصفرتاصد.کاملاعملی.آموزش درحین تعمیر لوازم مختلف درمغازه تعمیرات..کارآفرینی وایجادفرصت شغلی برای گروههای سنین پایین انتخاب شغل آینده..خانم ویاآقافرقی نمیکند.2روز درهفته به انتخاب کارآموز.سایرشرایط درتماس تلفتی یاحضوری.

شماره تماس: ۰۹۱۲۵۶۰۶۰۵۸