اینوبینو
تماس بگیرید
شماره آگهی: 3968
اینوبینو
سیلر و کیلر مات رویه چوب

توضیحات آگهی

چهار قوطی چهار کیلویی کیلر مات 100 تومن
یک حلب هجده کیلویی سیلر پارس اشن 500 تومن زیر قیمت جمعا 900 تومن بفروش میرسد.

شماره تماس: ۰۹۰۳۰۶۰۷۰۰۴