اینوبینو
تماس بگیرید
شماره آگهی: 3842
اینوبینو
سنگ انگشتی

توضیحات آگهی

وضعیت کالا نو
سنگ انگشتی نو با مارک بوش واصلی لطفا جهت خریدار هستید

شماره تماس: ۰۹۰۳۹۹۴۴۱۵۶