اینوبینو
تماس بگیرید
شماره آگهی: 3829
اینوبینو
چهارسو بادی

توضیحات آگهی

چهارسو بادی

وضعیت کالا کارکرده
چهار سو بادی هفت تیری سالم وکم کار با مارک spژاپن لطفا اول قیمت بگیرید بعد پیام دهید

شماره تماس: ۰۹۰۳۹۹۴۴۱۵۶