اینوبینو
شماره آگهی: 3700
اینوبینو
تی ست انتیک

توضیحات آگهی

تی ست
قدیمی
احتیاج به ابکاری دارد
4 تیکه

شماره تماس: ۰۹۱۲۲۱۷۲۰۰۴