اینوبینو
تماس بگیرید
شماره آگهی: 3635
اینوبینو
بنز تک باری 1924

توضیحات آگهی

درجه یک بدون خال رنگ و پوسیدگی اتاق عقب چوب فلز بستان آبادی 90 درصد میلنگ 25 کولر روشن دفرانسیل تند رو

شماره تماس: ۰۹۱۷۳۰۰۸۶۰۴